کرونا

آیا کرونا از بین می رود!؟

آیا کرونا از بین می رود!؟ کرونا : اواخر سال میلادی 2019 بود که در شهر وهان چین ویروس کوید 19 که از خانواده ویروس کرونا بود بوجود آمد که البته شایعات زیادی درباره نحوه پیدایش آن و اختلاف نظر های زیادی در این باره وجود دارد ،از بزرگترین این ویروس ها ویروس sarsبود که […]