اتاق 1 نفره لوکس  56 متر مربع مساحت داشته و دارای 1 تخت کینگ 2 نفره یا 1 تخت سینگل بزرگ می باشد . در این اتاق تمامی امکانات رفاهی به صورت کامل وجود دارد.