تور کیش12و13اسفند

اطلاعات تور
شروع قیمت از
1,790,000 تومان
مبدا
تهران
ایرلاین
کیش ایر
مدت اقامت
3 شب
شروع پایان
12 اسفند تا 15 اسفند

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 3 تخته
کودک بی تخت
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
1,860,000 تومان
1,800,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
1,955,000 تومان
1,880,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
1,980,000 تومان
1,905,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,090,000 تومان
2,020,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,030,000 تومان
1,980,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,060,000 تومان
1,915,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,110,000 تومان
1,866,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,220,000 تومان
2,000,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,280,000 تومان
2,040,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,320,000 تومان
2,200,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,350,000 تومان
2,230,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,370,000 تومان
2,200,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,310,000 تومان
2,100,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,310,000 تومان
2,100,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,310,000 تومان
2,110,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,270,000 تومان
2,100,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,425,000 تومان
2,180,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,450,000 تومان
2,200,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,675,000 تومان
2,350,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,530,000 تومان
2,200,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,750,000 تومان
2,500,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,480,000 تومان
2,180,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
3,250,000 تومان
2,600,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
2,880,000 تومان
2,780,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
3,180,000 تومان
3,100,000 تومان
1,450,000 تومان
صبحانه،استقبال فرودگاهی، تخفیفات گردشگری
4,750,000 تومان
4,230,000 تومان
1,450,000 تومان

خدمات

صبحانه ،استقبال ،تخفیفات گردشگری


مدارک لازم

شناسنامه ،کارت ملی


توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 2.600.000ريال


تور های مرتبط


هتل مرتبط

هتل در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت هتل مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

مقالات مرتبط

مقالات و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت مقالات مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

اخبار مرتبط

اخبار و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت اخبار مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :درج نظرات